slide_401 slide_402 slide_403 slide_404 slide_405 slide_406 slide_407 slide_408 slide_409 slide_410 slide_411 slide_412

Základní škola T. G. Masaryka Vimperk
1. máje 268
385 01 Vimperk, okres Prachatice, kraj Jihočeský

Sídlo organizace : 1. máje 268, 385 01 Vimperk, okres Prachatice
Odloučené pracoviště : Pražská 167, 385 01 Vimperk, okres Prachatice

IČO: 47259132

Zřizovatel: Město Vimperk, se sídlem Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk , okres Prachatice

IČO: 250805

Zřizovací listina schválena usnesením Zastupitelstva č. 470 dne 30.5.2005 s účinností od 1.6.2005

Přehled právních předpisů

- Zákon 561/2004 Sb., o předškolním, základním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon)
- Zákon 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
- Zákon 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství ve znění zákonůč. 190/1993, č. 256/1994, č. 139/1995, č. 132/2000
- Zákon 65/1965 Sb. ve znění pozdějších předpisů (zákoník práce)
- Vyhláška č. 48/2005 S., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky
- Vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy
- Nařízení vlády č. 689/2004 Sb., o soustavě odborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání

» podrobné kontakty najdete zde

Dnes je

Jídelníček

Aktuální jídelní lístek na celý měsíc najdete zde »

COOL PEDAGOG

Vzájemným učením

cool pedagog 21. století

 

Více zde »

(PDF dokument)

 

Zřizovatel školy

Město Vimperk

Vimperk

POMÁHÁME SI! II.

Publicita Šablony