slide_401 slide_402 slide_403 slide_404 slide_405 slide_406 slide_407 slide_408 slide_409 slide_410 slide_411 slide_412

Vedení školy
Mgr. Dagmar Rückerová, ředitelka, ČJ-Hv
Mgr. Iva Karasová, zástupce řed. školy, 1. stupeň
Pracovnice pověřená vedením odloučeného pracoviště Pražská 167
Mgr. Dagmar Daňková
Výchovný poradce pro žáky 1. – 4. ročníku
Mgr. Iva Karasová, 1. stupeň
Výchovný poradce pro žáky 5. – 9. ročníku
Mgr. Alžběta Rückerová
ICT koordinátor – budova 1. máje
Mgr.Jiří Toušl
ICT koordinátor – budova Pražská
Mgr. Dagmar Daňková
Preventista rizikového chování
Mgr. Vladislava Lehečková
Školní psycholog
PhDr. Alena Wagnerová
Speciální pedagog
Mgr. Martina Bačíková

Třídní učitelé
Mgr. Petra Malíková – I. A, 1. stupeň, AJ
Mgr. Jana Frčková – I. B, 1. stupeň
Mgr. Martina Bačíková – II. A, 1. stupeň, Inf.
Mgr. Dagmar Daňková – II. B, 1. stupeň, Inf.
Mgr. Lenka Kohoutová – III. A, 1. stupeň, AJ
Mgr. Martina Mondlová – III. B, 1. stupeň, AJ
Mgr. Jitka Ondřejová – IV. A, 1. stupeň, ČJS
Mgr. Michal Hrdý – IV. B, 1. stupeň, PČ
Mgr. Jiří Toušl – V. A, M, F, PV
Mgr. Petra Hrůšová – V. B, 1. stupeň, Tv

Mgr. Zuzana Vaňková – VI. A, M, AJ,
Mgr. Lenka Klímová – VI. B, ČJ, D
Mgr. Jana Hudečková – VII. A, Př, Tv, Vv
Mgr. Bohumila Sellnerová – VII. B, M, Př
Mgr. Vladislava Lehečková – VIII. A, D, Z, VKO
Mgr. Martin Procházka – VIII. B, M, F
Mgr. Alžběta Rückerová – IX. A, ČJ, Hv, Svět práce
Ing. Pavla Nováková – IX. B, Př, Ch, PV, Vv

Ostatní učitelé
Mgr. Dana Toušlová – ČJ, VKO
Mgr. Josef Bejček – Z, Tv
Mgr. Michaela Donnelly – AJ, Vv
Mgr. Petra Hříbalová – NJ, Hv, Vv, PV
Ing. Anna Chrstošová – Inf.
Mgr. Hanuš Rücker – Vv
Kateřina Mondlová – AJ, PČ, Vv
Bc. Aneta Králová – ČJ, NJ, Hv

Školní družina
Lenka Malíková – vedoucí vychovatelka
Alena Klausová
Bc. Monika Žižková
Alena Iglerová
Marie Košková
Lucie Latková
Alena Iglerová

Ekonomický úsek
Drahomíra Staňková – hlavní účetní
Ing. Ivana Šípková – mzdová účetní
Hana Smolová - administrativní práce
Školník
Karel Hercik
Údržba
Marián Hupka
Úklid
Šárka Narovcová – budova 1. máje
Hana Smolová - budova 1. máje
Ludmila Důrová – budova 1. máje
Věra Trojanová – budova Pražská 167
Šárka Važanová -  budova Pražská 167
Ludmila Hodoušková - budova 1. máje 268

Školní jídelna
Monika Procházková, vedoucí ŠJ
Ludmila Hodoušková, vedoucí kuchařka
Jaroslava Kantorová
Ivana Michalová
Dana Klasová
Martina Hleděncová

Asistent pedagoga
Marie Košková
Ing. Jolana Smolová
Lenka Josefíková
Jitka Temňáková
Lucie Latková
Bc. Monika Žižková
Renata Šimůnková
Školní asistent
Bronislava Desatová
Alena Iglerová
Jitka Temňáková

Dnes je

Jídelníček

Aktuální jídelní lístek na celý měsíc najdete zde »

COOL PEDAGOG

Vzájemným učením

cool pedagog 21. století

 

Více zde »

(PDF dokument)

 

Zřizovatel školy

Město Vimperk

Vimperk

POMÁHÁME SI! II.

Publicita Šablony