slider130 slider131 slider132 slider133 slider134 slider135 slider136

Ředitelka školy
Mgr. Dagmar Rückerová

Zástupkyně ředitelky
Mgr. Iva Karasová

Pracovnice pověřená vedením odloučeného pracoviště Pražská 167
Mgr. Dagmar Daňková

Výchovná poradkyně pro žáky 1. – 4. ročníku
Mgr. Iva Karasová

Výchovná poradkyně pro žáky 5. – 9. ročníku
Mgr. Alžběta Rückerová

ICT koordinátoři
Mgr. Dagmar Daňková, Mgr. Jiří Toušl

Preventista rizikového chování
Mgr. Vladislava Lehečková

Školní psycholog
PhDr. Alena Wagnerová

Třídní učitelé
Mgr. Martina Bačíková – 1. A, 1. stupeň, speciální pedagog
Mgr. Dagmar Daňková  - 1. B, 1. stupeň, informatika
Mgr. Lenka Kohoutová – 2. A, 1. stupeň, Aj
Mgr. Martina Mondlová – 2. B, 1. stupeň, Ski klub Šumava
Mgr. Jitka Ondřejová – 3. A, 1. stupeň
Mgr. Jana Frčková – 3. B, 1. stupeň, reedukace
Mgr. Petra Malíková – 4. A, 1. stupeň, Aj
Mgr. Petra Hrůšová – 4. B, 1. stupeň, dopravní výchova
Mgr. Zuzana Vaňková – 5. A, M – Aj
Mgr. Michael Hrdý – 5. B, 1. stupeň

Mgr. Jana Hudečková – 6. A, Př – Tv, Ski klub Šumava
Mgr. Bohumila Sellnerová – 6. B, M – Př, zdravověda
Mgr. Michaela Donnelly – 7. A, Aj – Vv
Mgr. Martin Procházka – 7. B, M – F
Mgr. Alžběta Rückerová – 8. A, Čj – Hv, Svět práce, mažoretky
Ing. Pavla Nováková – 8. B, Ch – Pv , Př
Mgr. Vladislava Lehečková – 9. A, D – Vko
Mgr. Jiří Toušl – 9. B, M – F

Ostatní učitelé:
Mgr. Dana Toušlová – Čj – Ov
Mgr. Josef Bejček – Z – Tv
Mgr. Lenka Klímová – Čj – D
Mgr. Petra Hříbalová – Nj – Hv, domácnost
Mgr. Hanuš Rücker – Vv

Školní družina
Lenka Malíková – vedoucí vychovatelka
Alena Klausová
Lucie Latková
Bc. Monika Konečná
Marie Košková
Alena Iglerová
Bronislava Desatová

Ekonomický úsek

Drahomíra Staňková – hlavní účetní
Ing. Ivana Šípková – mzdová účetní
Hana Smolová - administrativní práce

Školník

Karel Hercik

Údržba

Marián Hupka

Úklid

Šárka Narovcová – budova 1. máje
Hana Smolová - budova 1. máje
Ludmila Důrová – budova 1. máje
Věra Trojanová – budova Pražská 167
Šárka Važanová – budova Pražská 167
Ludmila Hodoušková - budova 1. máje

Školní jídelna
Monika Procházková, vedoucí ŠJ
Ludmila Hodoušková, vedoucí kuchařka
Jaroslava Kantorová
Ivana Michalová
Dana Klasová

Asistent pedagoga

Bc. Zuzana Bláhová
Marie Košková
Ing. Jolana Smolová
Barbora Krejsová
Lenka Josefíková

Projektoví pracovníci

Jitka Temňáková - školní asistent
Lucie Latková – školní asistent
Lenka  Josefíková – školní asistent

Dnes je

Jídelníček

Aktuální jídelní lístek na celý měsíc najdete zde »

COOL PEDAGOG

Vzájemným učením

cool pedagog 21. století

 

Více zde »

(PDF dokument)

 

Zřizovatel školy

Město Vimperk

Vimperk

POMÁHÁME SI! II.

Publicita Šablony