slide_401 slide_402 slide_403 slide_404 slide_405 slide_406 slide_407 slide_408 slide_409 slide_410 slide_411 slide_412

Inkluze


Školní poradenské pracoviště spadá do oblasti poradenských služeb prováděných samotnou školou pro žáky, zákonné zástupce a pedagogické pracovníky.

Na naší škole pracuje školní poradenské pracoviště již mnoho let, od školního roku 2016/2017 je podpořeno v rámci inkluzivního vzdělávání projektem „Společně to zvládneme – efektivní podpora a spolupráce ve škole“ .

Poskytování poradenské pomoci včetně přímé podpory žáka ve škole zajišťují poradenští pracovníci školy v úzké vzájemné součinnosti. Spolupracují především s ostatními pedagogickými pracovníky, zejména s třídními učiteli a zajišťují také pravidelnou komunikaci se zákonnými zástupci žáků. V průběhu vzdělávání komunikují pravidelně i se školskými poradenskými zařízeními – podílejí se na realizaci jejich doporučení ve škole.

Služby ŠPP zabezpečují:

 

Nově, v rámci projektu „Společně to zvládneme“, ve škole pracují i tito pracovníci:

 

Rámcový plán školního poradenského pracoviště (ke stažení zde - pdf dokument)

Dnes je

Jídelníček

Aktuální jídelní lístek na celý měsíc najdete zde »

COOL PEDAGOG

Vzájemným učením

cool pedagog 21. století

 

Více zde »

(PDF dokument)

 

Zřizovatel školy

Město Vimperk

Vimperk

POMÁHÁME SI! II.

Publicita Šablony